NHỮNG DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY

–         Bảo hành và bảo trì

–         Dịch vụ gọi khẩn cấp

–         Tư vấn khách hàng

Công ty Ðại Thiên Á chúng tôi có đủ năng lực bảo trì, bảo hành thang máy, đồng thời chúng tôi cũng áp dụng tiêu chuẩn bảo hành cho hệ thống thang máy của công trình trong thời gian 18 tháng kể từ ngày bàn giao, đưa vào sử dụng, bao gồm các dịch vụ sau:

–      Tư vấn kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng thang máy cho nhân viên của chủ đầu tư trước khi đưa hệ thống thang máy vào sử dụng .

–         Thực hiện công tác bảo trì hệ thống thang máy định kỳ 01lần/01 tháng.

–         Sẵn sàng đáp ứng kịp thời các yêu cầu sữa chữa thang máy của khách hàng 24/24 trong vòng 01 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của khách hàng, nhân viên kỹ thuật của chúng tôi sẽ có mặt để sữa chữa và đưa thang trở lại trạng thái hoạt động bình thường.