Nâng cao chất lượng sản xuất
Với sự đa dạng của các sản phẩm do thang máy chúng tôi sản xuất (từ thang tải khách, tải hàng, tải giường bệnh cho đến các loại thang tải thực phẩm và thang cuốn), chúng tôi luôn đầu tư những công nghệ kỹ thuật tiên tiến và hiện đại nhất của Việt Nam cũng như của thế giới, để luôn cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Đào tạo và quản lý
Đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên luôn được đào tạo, huấn luyện thường xuyên. Hàng năm, chúng tôi đều có các lớp huấn luyện trong và ngoài nước, đảm bảo cho cán bộ công nhân viên trình độ kỹ thuật vững vàng.
Bằng kinh nghiệm quản lý dự án và năng lực kỹ thuật tốt nhất, chúng tôi kết hợp tính độc đáo, sáng tạo, linh hoạt, công nghệ thực tế và sự tận tâm, nhằm đảm bảo một sản phẩm chất lượng.

Giá trị cốt lõi của ĐẠI THIÊN Á là các giá trị bền vững được hình thành qua những ngày tháng đầu tiên kể từ khi thành lập Công ty, được xây dựng từ những kinh nghiệm và học hỏi, tôi luyện qua những thử thách trong suốt quá trình phát triển. Đó là:

  1. Trí tuệ, sự sáng tạo là nền móng vững chắc của Công ty.
  2. Con người, tri thức là tài sản vô giá của Công ty.
  3. Sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc và hiệu quả kinh tế là mục tiêu hàng đầu của Công ty.
  4. Sự đoàn kết, tinh thần đồng đội, tính hợp lực, chuyên nghiệp và lòng trung thành là phương châm hoạt động của các thành viên Công ty.
  5. Cơ hội thăng tiến, quyền lợi chỉ dựa trên sự nỗ lực và đóng góp của mỗi thành viên.